За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

29.03.2013

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Национална информационна кампания „Новият програмен период 2014 – 2020“ ще се проведе на територията на цялата страна. Инициативата, организирана от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, ще представи новите възможности за финансиране.

Информационната кампания ще се реализира на два етапа. Първият е насочен към представяне на мерки за финансиране на местната и централната администрация, както и за неправителствения сектор. Вторият етап на кампанията ще обхване бизнеса. Първата част на кампанията ще бъде проведена в периода 2-11 април 2013 г.

В кампанията ще се включат експерти от управляващите органи, които ще представят бъдещите оперативни програми: „Околна среда“, „Транспорт и транспортна инфраструктура”, „Региони в растеж 2014-2020 г.“, „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Добро управление“ и „Програма за развитие на селските райони“.

Поканени за участие са представители на всички общини на територията на района за планиране, социално-икономически партньори, териториални структури на държавната администрация и неправителствени организации. Събитията са открити за представителите на медиите.

Мрежата от 28 информационни центрове, включваща Централния информационен и координационен офис в Администрацията на Министерски съвет и 27 областни информационни центрове активно действа от началото на 2012 г. и вече има натрупан значителен опит при реализиране на информационни събития. Целта на мрежата е да обясни на достъпен език на всеки заинтересован гражданин за възможностите за финансиране на проекти, предоставяни чрез оперативните програми. Кампанията се финансира по Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

График на кампанията:

 

Дата

Град

Район

Място, час

2 април 2013

Монтана

Северозападен район за планиране

11.00 часа - конферентна зала на хотел „Огоста", бул. „Пейо Яворов" № 1

3 април 2013

Велико Търново

Северен централен район за планиране

11.00 часа - голямата зала на Община Велико Търново, пл. „Майка България" № 2

4 април 2013

Варна

Североизточен район за планиране

11.00 часа - конферентна зала на хотел „Черно море", бул. „Сливница" № 33

9 април 2013

Бургас

Югоизточен район за планиране

11.00 часа - залата на Културен център „Морско казино", Приморски парк, централна алея

10 април 2013

Пазарджик

Южен централен район за планиране

11.00 часа - залата на Общински съвет, бул. „България" № 2

11 април 2013

Благоевград

Югозападен район за планиране

11.00 часа – зала „22 септември", Община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев" № 1

Архив