За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

15.04.2013

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА ПОСВЕТЕНА НА ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА И КЛИМАТА ПРИ ПРОГРАМИРАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ОБЩАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и ръководителят на отдел „Кохезионна политика и оценка на въздействието върху околната среда” в Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейска Комисия – Джордж Кремлис ще открият среща посветена на интегрирането на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата при програмирането на средствата от фондовете на Общата стратегическа рамка за периода 2014-2020 г.

В срещата, която ще се проведе на 16 април 2013 г. от 9.30 ч. в хотел „Принцес”, ще вземат участие представители на Управляващите органи на всички оперативни програми. Целта на събитието е да се представят планираните мерки за прилагане на насоките в хода на разработване на съответните оперативни програми. Ще бъдат обсъдени и следващите стъпки от процеса, вкл. създаване на неформална национална мрежа с участието на компетентни органи по околна среда, управляващите органи на програмите финансирани от фондовете на ЕС, както и представители на неправителствения сектор, която да следи за изпълнението на набелязаните мерки. Ще се обсъди и разработването с участието на всички заинтересовани страни на втория етап на насоките за интегриране на политиките по околна среда и изменение на климата, който ще подпомогне прилагането на тези политики при изпълнението на програмите.

Архив