За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

22.05.2013

„УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ” Е ТЕМАТА НА ПРЕДСТОЯЩ СЕМИНАР НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г. ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съвместно с екологично сдружение „За Земята”, организира информационен семинар на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци”.

Семинарът ще се проведе в периода 27-28 май 2013 г., в гр.София, хотел „Принцес”, на бул. „Мария Луиза” № 131.

Основната задача на форума е да бъде представен подходът "Нулеви отпадъци", прилаган в над 200 общини в Европейския съюз и още много градове и региони по цял свят и конкретни примери за практическото му приложение в управлението на битовите отпадъци. На събитието ще бъдат определени настоящите възможности и пречки за прилагането на тази стратегия в България и да бъдат начертани следващите стъпки по пилотно въвеждане на добри практики от Нулеви отпадъци в българските общини.

Специален гост и лектор на събитието ще бъде Пол Конет - професор към универститета Сент Лорънс, Ню Йорк, автор на няколко книги, визионер на международното движение „Нулеви отпадъци”, експерт по управление на отпадъците.

Архив