За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

28.02.2014

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ и Гражданско дружество „Централен Балкан“ организират обществено обсъждане на проект „Актуализиране на План за управление на НП “Централен Балкан”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

Събитието ще се проведе на 11 март 2014 г. от 13.00 часа в Художествена галерия “Христо Цокев”, ет. 3, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 10, гр. Габрово.

От 11.02.2014 г. до 10.03.2014 г. проектът на Плана и приложенията към него са на разположение в интернет страницата на Дирекцията на Национален парк Централен Балкан (www.centralbalkan.bg), както и на хартиен носител, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. в  офисите на дирекцията.

За повече информация посетете: http://visitcentralbalkan.net/bg.

Архив