За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

10.03.2014

ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪРЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Г-Н АТАНАС КОСТАДИНОВ ЩЕ НАПРАВИ ПЪРВА КОПКА НА ПСОВ ГР. ТРЯВНА

Заместник-министърът на околната среда и водите г-н Атанас Костадинов ще участва в церемонията по полагане на символична първа копка по проект „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и е на стойност 13,1 млн. лв.

Церемонията ще се състои на 11 март 2014 г. /вторник/, от 11.00 часа, в гр. Трявна / на строителната площадка при моста на ул. „Индустриална“/.

Общата цел на проекта е подобряване на екологичната обстановка на територията на гр. Трявна, посредством въвеждане на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води.

Архив