За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?




Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

21.03.2014

ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪРЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Г-Н АТАНАС КОСТАДИНОВ ЩЕ ВРЪЧИ КЛЮЧОВЕТЕ НА 51 АВТОМОБИЛА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРКА-РИЛА, ПИРИН И ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

Заместник-министърът на околната среда и водите г-н Атанас Костадинов тържествено ще връчи ключовете на 51 лекотоварни високопроходими автомобила за подобряване на охранителната, оперативната и контролна дейност на територията на трите национални парка – Рила, Пирин и Централен Балкан и на регионалните инспекции по околната среда и водите Бургас, Монтана, Пловдив, Хасково, Русе, Стара Загора, Варна, Благоевград, Пазарджик, София за осъществяване на охраната на резерватите и поддържаните резервати. Автомобилите са закупени по проект „Транспортно–техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Общата стойност на проекта е 7,5 млн. лв.

Церемонията по връчването ще се състои на 25 март 2014 г. (вторник), от 11.30 часа, на паркинга на Централна автогара.

Oбщата цел на проекта е обезпечаване с транспортно и техническо оборудване за извършване на подържащи и възстановителни дейности в местообитания на растителни и животински видове предмет на опазване в резервати и национални паркове изключителна държавна собственост.

Архив