За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

20.08.2015

ПЪРВО ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ

На 20 август 2015 г. от 13:00 часа в зала 103 на МОСВ, ще се проведе първото публично представяне на процедурата за конкурентен подбор на проекти - BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци".

Събитието поставя началото на разяснителната кампания на Управляващия орган и Областните информационни центрове при популяризирането на обявените процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

На информационното събитие са поканени НСОРБ, общини, които са допустими бенефициенти по процедурата и проявяват интерес към зададената тема, както и Областните информационни центрове.

Архив