За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок

BG161PO005/11/1.12/02/25 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв. ж.

Крайна дата за подаване на документи - 15 октомври 2012

BG161PO005/11/3.0/03/24 Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

Крайна дата за подаване на документи - 02 май 2011

BG161PO005/11/3.1/02/23 Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания

Крайна дата за подаване на документи - 13 юни 2011

BG161PO005/10/2.10/07/22 Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог...

Крайна дата за подаване на документи - 30 септември 2011

BG161PO005/10/2.10/06/21 Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново

Крайна дата за подаване на документи - 30 май 2011

BG161PO005/10/3.0/2/20 Дейности за опазване и възстановяване на билогичното разнообразие в Република България

Крайна дата за подаване на документи - 21 март 2011

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.

Крайна дата за подаване на документи - 30 юни 2011

BG161PO005/10/2.10/05/18 Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас

Крайна дата за подаване на документи - 08 ноември 2010

BG161PO005/09/2.10/04/17 Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин

Крайна дата за подаване на документи - 10 октомври 2010

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.

Крайна дата за подаване на документи - 20 февруари 2012