За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок

BG161PO005/09/2.10/03/15 Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник

Крайна дата за подаване на документи - 15 май 2010

BG161PO005/09/2.10/02/14 Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Ботевград

Крайна дата за подаване на документи - 31 март 2010

BG161PO005/09/2.10/01/13 Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община

Крайна дата за подаване на документи - 30 март 2010

BG161PO005/09/3.2/04/12 Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан

Крайна дата за подаване на документи - 15 август 2009

BG161PO005/09/3.2/03/11 Разработване на План за управление на Природен парк Беласица

Крайна дата за подаване на документи - 15 август 2009

BG161PO005/09/3.2/02/10 Разработване на План за управление на Природен парк Българка

Крайна дата за подаване на документи - 15 август 2009

BG161PO005/09/3.2/01/09 Актуализиране на План за управление на Национален парк Рила

Крайна дата за подаване на документи - 15 август 2009

BG161PO005/09/3.1/01/08 Развитие на мрежата НАТУРА 2000

Крайна дата за подаване на документи - 30 април 2009

BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации oт 2 000 до 10 000 е.ж.

Крайна дата за подаване на документи - 05 март 2009

BG161PO005/08/1.20/01/06 Разработване планове за управление на речните басейни

Крайна дата за подаване на документи - 26 януари 2009