За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/11/1.12/02/25 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв. ж.

Дата на обявяване: 09 ноември 2011
Крайна дата за подаване на документи: 15 октомври 2012

ПОКАНА за кандидатстване

СПИСЪК на допустимите бенефициенти и агломерации

ИНФОРМАЦИЯ във връзка със списъка на допустимите бенефициенти и агломерации

ФОРМУЛЯР за кандидатстване

ПРИЛОЖЕНИЯ към формуляра за кандидатстване

ДОГОВОР с приложения

ИЗИСКВАНИЯ към подготовката на ивестиционни проекти в агломерации между 2 000 и 10 000 екв.ж. по ос 1 на ОПОС

ИНФОРМАЦИЯ относно подадените прединвестиционни проучвания по процедурата

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ на Споразумение между общината-кандидат и ВиК оператор

УКАЗАНИЯ към бенефициентите по проекти за приоритизирани агломерации

СПИСЪК на приоритизирани за финансиране агломерации

ЗАПОВЕД за изменение и допълнение на процедурата

ПРИЛОЖЕНИЕ Г "Бюджет на проекта"

« Назад