За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.

Дата на обявяване: 10 август 2010
Крайна дата за подаване на документи: 20 февруари 2012

ВАЖНО:

Кандидатите по процедурата могат да подават проектни предложения за оценка от 13.02. до 20.02.2012 г. Проектните предложения се регистрират от служителите в отдел „Управление на програмата” на дирекция „Кохезионна политика за околна среда”.

 

ПОКАНА за кандидатстване по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.

 

ФОРМУЛЯР за кандидатстване


ПРИЛОЖЕНИЯ към формуляра за кандидатстване


ДОГОВОР с приложения

 

ИЗИСКВАНИЯ към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС и приложения към тях.


ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

 

УКАЗАНИЯ за провеждане на предварителни консултации по процедурата и ПРИЛОЖЕНИЕ към тях


ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ на Споразумение между общината-кандидат и ВиК оператор.


ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ относно провеждането на обществени поръчки и сключване на договори с изпълнители.

 

ЗАПОВЕД от 22.11.2011 г. за изменение и допълнение на процедурата

« Назад