За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.

Дата на обявяване: 18 август 2010
Крайна дата за подаване на документи: 30 юни 2011


ПОКАНА за кандидатстване по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.

ФОРМУЛЯР за кандидатстване

ПРИЛОЖЕНИЯ към формуляра за кандидатстване

ДОГОВОР с приложения

СПИСЪК на агломерациите

Допълнение 1 към списъка на агломерациите
Допълнение 2 към списъка на агломерациите

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ на Споразумение между общината-кандидат и ВиК оператор.

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ относно провеждането на обществени поръчки и сключване на договори с изпълнители.

« Назад