За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Контакти

Главна Дирекция "Оперативна програма околна среда"
Управляващ орган на ОПОС
тел: (+359 2) 940 6706
факс: (+359 2) 988 48 20
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000
ope@moew.government.bg
Валерия Калчева - Главен директор
Тел.(+359 2) 940 6082
Владимир Ангелов - Заместник-главен директор
Тел.(+359 2) 940 6176
E-mail: vangelov@moew.government.bg
Станислав Илиев - Началник отдел "Одити и нередности"
Тел: (+359 2) 940 6155
Петя Петрова - Началник отдел "Координация, комуникация и техническа помощ"
Тел: (+359 2) 940 6117
E-mail: p.ilieva@moew.government.bg
Христина Атева - Началник отдел "Оценка на проекти и договаряне"
Тел: (+359 2) 940 6687
Гергана Грозданова - Началник отдел "Мониторинг"
Тел: (+359 2) 940 6570
Магдалина Джахова - и.д. Началник отдел "Финансова дейност"
Тел: (+359 2) 940 6598
Дора Костадинова - Началник отдел "Последващ контрол"
Тел: (+359 2) 940 6547
Силвия Горанова – Началник отдел "Програмиране и планиране"
Тел.: (+359 2) 940 6283