За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Графични стандарти

Тук можете да намерите графичните стандарти за лого и слоган на Европейския съюз и на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." съгласно изискванията на Регламент 1083/2006 и Регламент 1828/2006 относно мерките за информация и публичност:

Общи насоки за визуална идентичност.

ГРАФИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА ЛОГО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

Желателно е цветното лого на ЕС да се използва на бял фон. Когато е невъзможно да се избегне цветния фон, правоъгълникът се очертава с бяла линия с дебелина равна на една двадесет и пета част от височината на правоъгълника


Лого на Европейския съюз в .jpg формат
Лого на Европейския съюз в .cdr формат

Възпроизвеждане по монохромна технология се прави в случаите, когато няма цветен печат или когато пълноцветно възпроизвеждане не е подходящо.


Лого на Европейския съюз в .jpg формат
Лого на Европейския съюз в .cdr формат


ГРАФИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА ЛОГО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.":

Желателно е при използване на логото на ОПОС фонът да бъде в цветова гама, която да не противоречи на трите основни цвята. Регламентираните цветове на логото са PANTONE 109 C – жълто, PANTONE 376 C – зелено, PANTONE 299 С – синьо, PANTONE COOL GRAY 9 C – сиво.

Лого на ОП "Околна среда" в .jpg формат

Лого на ОП "Околна среда" в .cdr формат

Лого на ОП "Околна среда" в .eps форматПри възпроизвеждане на логото в случаи, в които не се използва цветен печат.

Лого на ОП "Околна среда" в .jpg формат
Лого на ОП "Околна среда" в .cdr формат

 

ГРАФИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА ЛОГО НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА 2007 - 2013:

 

Желателно е при използване на логото на НСРР фонът да бъде в цветова гама, която да не противоречи на неговите цветове.

 

Лого на НСРР в .jpg формат
Лого на НСРР в .cdr формат

 

При възпроизвеждане на логото в случаи, в които не се използва цветен печат.

 

Лого на НСРР в .jpg формат

Лого на НСРР в .cdr формат

 

БИЛБОРД

Изработка на билборд

Графични стандарти за изработка на билборд за инфраструктурни проекти над 500 000 евро.

Билбордът следва да бъде поставен на място, където може лесно да се забележи от обществото. Бенефициентът следва да информира обществеността за отпуснатите по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г." средства, ако проектът отговаря на следните условия:

  • общото публично финансиране на проекта надвишава 500 000 евро;
  • проектът включва финансиране на инфраструктура или строителни работи.

На билбордовете задължително трябва да бъде отбелязан приносът на Европейския съюз и на държавата, като се изобразяват:

  • Името на проекта;
  • Флагът на ЕС и названията "Европейски съюз", "Европейски фонд за регионално развитие" или "Кохезионен фонд" (в зависимост от приоритетната ос) и слоганът на ЕС "Инвестираме във вашето бъдеще" - тази информация трябва да заема поне 25% от площта на билборда
  • Логото и слоганът на ОПОС;
  • Логото и слоганът на НСРР;
  • Размерът на европейското и националното съфинансиране.

Билбордовете се отстраняват не по-късно от шест месеца след приключване на работата по проекта и се заменят с постоянни обяснителни табели.