За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Индикативна годишна работна програма ОПОС 2014-2020

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от ПМС 162/05.07.2016 г., на 01.10.2018 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ публикува проект на планираните за обявяване процедури по програмата за 2019 г., с който може да се запознаете тук.

Коментари по проекта на индикативна годишна работна програма, може да изпращате на:  programming@moew.government.bg в срок до 18:30 часа на 21 октомври 2018 г.