За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Комитет за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г.

Покана към ЮЛНСЦ за общественополезна дейност за определяне на представители в състава на КН на ОПОС 2014-2020 г.

Заявление за участие

Декларация по чл.13а, ал.1, т.2, и ал.2 от ПМС №79/2014 г.

Краен срок за подаване на документи - 20.02.2017 г.

 

Покана към ЮЛНСЦ за общественополезна дейност за определяне на представители в състава на КН на ОПОС 2014-2020 г.

Заявление за участие

Декларация по чл.13а, ал.1, т.2, и ал.2 от ПМС №79/2014 г.

Краен срок за подаване на документи - 23.08.2016 г.

 

Състав на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г.

Вътрешни правила на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г.

 

Заседания и писмени процедури:


Протокол от писмена процедура, проведена в периода 14.11. - 28.11.2018 г.

 

Заседание № 12 - 12 ноември 2018 г., Министерство на околната среда и водите, гр. София

 • Документи, приети на дванадесето заседание на КН на ОПОС 2014-2020 г.

 

Заседание № 11 - 17 май 2018 г., Централен военен клуб, гр. София

 • Документи, приети на единадесето заседание на КН на ОПОС 2014-2020 г.

 

Протокол от писмена процедура, проведена в периода 12.02.-14.03.2018 г.

 

Заседание № 10 - 30 януари 2018 г., хотел Хилтън, гр. София

 • Документи, приети на десето заседание на КН на ОПОС 2014-2020 г

 

Протокол от писмена процедура, проведена в периода 13.11.-27.11.2017 г.

 

Протокол от писмена процедура, проведена в периода 22.08.-05.09.2017 г.

 

Заседание № 9- 08 юни 2017 г., София Хотел Балкан, гр. София

 • Документи, приети на девето заседание на КН на ОПОС 2014-2020 г.

 

Протокол от писмена процедура, проведена в периода 10.04.-05.06.2017 г.

 

Протокол от писмена процедура, проведена в периода 16.03.-30.03.2017 г.

 

Протокол от писмена процедура, проведена в периода 20.01.-09.02.2017 г.

 

Заседание № 8- 09 декември, хотел Хилтън, гр. София

 • Документи, приети на осмо заседание на КН на ОПОС 2014- 2020 г.

 

Протокол от писмена процедура, проведена в периода 22.11.-19.12.2016 г.

 

Протокол от писмена процедура, проведена в периода 14.11.-01.12.2016 г.

 

Заседание № 7- 29 септември 2016 г. хотел Холидей Ин, гр. София

 • Документи, приети на седмо заседание на КН на ОПОС 2014- 2020 г.

 

Доклад от писмена процедура-15.06.2016 г.

 

Заседание № 6- 19-20 май 2016 г. хотел Империал, гр. Пловдив

 • Документи, приети на шесто заседание на КН на ОПОС 2014- 2020

 

Заседание № 5 - 26 февруари 2016 г. София Хотел Балкан

 • Документи, приети на пето заседание на КН на ОПОС 2014- 2020 г.

 

Доклад от писмена процедура- 21 декември 2015 г.

 • Документи, приети на писмена процедура-21 декември 2015 г.

 

Заседание № 4 - 13 ноември 2015 г. хотел Хилтън, гр. София

 • Документи, приети на четвърто заседание на КН на ОПОС 2014- 2020 г.

 

Доклад от писмена процедура- 28 октомври 2015 г.

 

Заседание № 3 - 08 октомври 2015 г.  София Хотел Балкан

 • Документи, приети на трето заседание на КН на ОПОС 2014- 2020 г.

 

Заседание № 2- 10-11 септември 2015 г. Гранд Хотел Приморец,  гр. Бургас

 • Документи, приети  на второ заседание на КН на ОПОС 2014- 2020 г.

 

Доклад от писмена процедура- 17 юли 2015 г.

 • Документи, приети от писмена процедура на 17 юли 2015 г.


Заседание № 1- 03 юли 2015 г. зала Средец, София Хотел Балкан

 • Документи, приети на първо заседание на КН на ОПОС 2014- 2020 г.