За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

Oперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, oдобрено изменение с Решение на Министерския съвет № 349/29.06.2017 г.

 

Oперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изменена с решение за изпълнение на ЕК от 26 октомври 2016 г.

 

Oперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, одобрена с решение на ЕК на 15 юни 2015 г.

 

Проект на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изпратен на ЕК на 8 юни 2015г.

 

Проект на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изпратен на ЕК на 14 май 2015г.

  • Решение за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-5/2015 г.

 

Проект на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и съпътстващи документи, изпратени на ЕК на 28 ноември 2014 г.

 

Проект на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и съпътстващи документи,  изпратени на ЕК на 6 юни 2014 г.

 

Предварителна оценка на финансови инструменти

  • Доклад от Предварителна оценка на финансови инструменти по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“