За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Сектор "Биоразнообразие"

По приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Изпълнителите по проекти финансирани по приоритетна ос 3, можете да намерите - ТУК

Към 20 януари 2016 г. общият размер на договорените средства по приоритетната ос възлиза на над 240 млн. лв. (над 132 % от средствата за сектора). Изплатени са над 220 млн. лв. (над 121 % от средствата за сектора).

По приоритетната ос се изпълняват 36 договора/заповеди за предоставяне на БФП на стойност 212,6 млн. лв.

Успешно изпълнени са 43 проекта с усвоени средства над 26,6 млн. лв.