За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Сектор "Отпадъци"

По приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”.

Към 20 януари 2016 г. общият размер на договорените средства по приоритетната ос възлиза на над 832 млн. лв. (или над 143 % от бюджета на ос 2). Изплатени са над 705 млн. лв. (над 121 % от бюджета на ос 2).

Успешно изпълнени са 28 проекта по процедурата за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти. Общата усвоена БФП по тези проекти възлиза на 42,5 млн. лв.

Изградени са 18 регионални депа за твърди битови отпадъци  - Ботевград, Добрич, Столична община (І-ва фаза от големия проект на Столична община), Малко Търново, Бургас, Видин, Габрово, Хасково, Аксаково (Варна), Панагюрище, Перник, Плевен, Самоков, Стара Загора, Ямбол, Никопол, Велико Търново, Луковит.