За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Сектор "Води"

Приоритетна ос 1: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух."

Към 20 януари 2016 г. общият размер на договорените средства по приоритетната ос възлиза на над 2,9 млрд. лв. (над 122 % от средствата за оста). Изплатени са над 2,434 млрд. лв. (над 103 % от средствата за сектора).

Успешно изпълнени са 142 проекта с усвоена безвъзмездна финансова помощ в размер на над 724 млн. лв., сред които договори по процедурата за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти, договори за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на общините Бургас (кв.Долно Езерово), Вълчи Дол, Вършец, Главиница, Каварна, Перник, Попово, Приморско, Столична община, Руен, Хисаря, Троян, проектът на Басейнова дирекция - Благоевград за разработване на планове за управление на речните басейни, проектът за доставката на 10 метровлака на Столична община, проектът за прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен.

По приоритетната ос се изпълняват 86 договора/заповеди за предоставяне на БФП на стойност над 2,1 млрд. лв.

Над 880 000 жители се ползват от подобрени условия във ВиК сектора.

Изградена и реконструирана е над 2600 км ВиК мрежа.

Със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ са изградени/реконструирани 50 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) – Вършец, Габрово, Лозница, Руен, Сопот, Троян, Тунджа, Хисаря, Ябланица, Благоевград, Бургас, Бяла Слатина, Варна, Етрополе, Казанлък, Кнежа, Козлодуй, Костинброд, Кричим, Кубрат, Кърджали, Ловеч, Луковит, Мездра, Момчилград, Монтана, Нови пазар, Несебър, Павликени, Панагюрище, Пещера, Пирдоп, Поморие, Провадия, Раковски, Свиленград, Свищов, Септември, Созопол, Стамболийски, Трявна, Бяла (Русе), Бургас (Банево), Силистра, Исперих, Ботевград и Белене.