За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Сигнали за нередности

Тук можете да подадете Вашия сигнал за нередност или съмнение за такава.

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондове на Европейския съюз. Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности.


Определението за нередности и измами можете да намерите ТУК.

В изпълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2003 г., посл. изм. и доп. бр. 57 от 24.06.2008 г.) в Управляващия орган на оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.", са определени служител и негов заместник, отговорни за борбата с измамите и нередностите.

Тези служители ще разгледат изпратените от Вас сигнали за нередности по оперативната програма. Сигналите ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки и ще бъде стартирана процедурата по регистриране и докладване на нередности. Самоличността на подателя на сигнала няма да бъде разкривана.

При подаване на сигнала опишете възможно най-подробно забелязаната нередност. Ще се проверяват само сигнали, свързани с изпълнението на проекти по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." или цялостното управление на програмата.


Моля, пишете на кирилица!