За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Одобрени проекти

Доизграждане битова канализация, канално помпена станция в ромски квартал, подмяна водопровод в ромски квартал – гр. Вълчи дол

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 9 193 164,00 лв

Регистрационен номер: 58111-46-237

Име на бенефициент: Вълчи дол

Година на приключване на проекта: 2011

Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Хисаря

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 14 701 970,00 лв

Регистрационен номер: 58111-53-244

Име на бенефициент: Хисаря

Година на приключване на проекта: 2012

Изграждане на 4 главни канализационни колектора на територията на район “Овча купел”

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 10 561 037,00 лв

Регистрационен номер: 58111-55-246

Име на бенефициент: Столична

Година на приключване на проекта: 2013

Канализация на гр. Перник

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 33 561 592,58 лв

Регистрационен номер: 58111-105-296

Име на бенефициент: Перник

Година на приключване на проекта: 2011

Реконструкция и модернизация на ВиК мрежа в кварталите “Струмско”, “Грамада” и “Баларбаши”, както и изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в IV микрорайон на гр. Благоевград

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 14 468 169,00 лв

Регистрационен номер: 58111-39-230

Име на бенефициент: Благоевград, Водоснабдяване и канализация ЕООД Благоевград

Година на приключване на проекта: 2011

Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 7 889 673,00 лв

Регистрационен номер: 58111-88-279

Име на бенефициент: Троян

Година на приключване на проекта: 2011

Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 1: Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна и пътна мрежа на кв. Христо Ботев и изграждане на канализационна помпена станция и тласкател, с. Овощник

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 6 128 896,00 лв

Регистрационен номер: 58111-68-259

Име на бенефициент: Казанлък

Година на приключване на проекта: 2011

Разработване планове за управление на речните басейни

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 36 048 000,00 лв

Регистрационен номер: DIR-58126-1-1

Име на бенефициент: Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на проект “Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на с. Мулдава, довеждащ колектор и строителство на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма “Околна среда”

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 317 000,00 лв

Регистрационен номер: 58131-78-78

Име на бенефициент: Асеновград

Година на приключване на проекта: 2010

Реконструкция на улична водопроводна мрежа, рехабилитация на съоръженията и изграждане на нова водопроводна мрежа; изграждане на канализационна мрежа с довеждащи канализационни колектори и пречиствателна станция в гр. Оряхово и с. Селановци

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 3 524 462,00 лв

Регистрационен номер: 58131-103-103

Име на бенефициент: Оряхово

Година на приключване на проекта: 2010