За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Одобрени проекти

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за подобряване на инфраструктурата за третиране на отпадъците в общините Омуртаг, Върбица и Котел

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 593 520,00 лв

Регистрационен номер: 58231-36-340

Име на бенефициент: Омуртаг

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците в община Котел

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 799 920,00 лв

Регистрационен номер: 58231-37-341

Име на бенефициент: Котел

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на инвестиционен проект за Регионално депо – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 569 300,00 лв

Регистрационен номер: 58231-40-344

Име на бенефициент: Разлог

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на качествен инвестиционен проект: „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на Габрово и Трявна” за последващо финансиране по приоритетна ос 2 на ОП

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 369 524,00 лв

Регистрационен номер: 58231-44-348

Име на бенефициент: Габрово

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за битови отпадъци – гр. Смядово”

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 188 400,00 лв

Регистрационен номер: 58231-45-349

Име на бенефициент: Смядово

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 383 000,00 лв

Регистрационен номер: 58231-48-352

Име на бенефициент: Панагюрище

Година на приключване на проекта: 2011

Изграждане на регионален център за управление на отпадъци – Кочериново

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 490 160,00 лв

Регистрационен номер: 58231-51-355

Име на бенефициент: Кочериново

Година на приключване на проекта: 2011

Изработване на техническа документация за закриване и рекултивация на общинското депо за битови отпадъци в село Каспичан, община Каспичан

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 123 040,00 лв

Регистрационен номер: 58231-54-358

Име на бенефициент: Каспичан

Година на приключване на проекта: 2011

Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Бяла Слатина

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 907 200,00 лв

Регистрационен номер: 58231-56-360

Име на бенефициент: Бяла Слатина

Година на приключване на проекта: 2011

Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 253 040,00 лв

Регистрационен номер: 58231-13-317

Име на бенефициент: Хасково

Година на приключване на проекта: 2011