За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Одобрени проекти

Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на претоварна станция за неопасни отпадъци с инсталация за сепариране в община Върбица

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 354 504,00 лв

Регистрационен номер: 58231-14-318

Име на бенефициент: Върбица

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ зa закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м. «Сулюманица», гр. Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 217 080,00 лв

Регистрационен номер: 58231-17-321

Име на бенефициент: Пирдоп

Година на приключване на проекта: 2011

Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Лом

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 305 400,00 лв

Регистрационен номер: 58231-18-322

Име на бенефициент: Лом

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол (общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа)

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 252 080,00 лв

Регистрационен номер: 58231-23-327

Име на бенефициент: Ямбол

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на инвестиционен проект „Регионално депо за неопасни отпадъци - община Перник"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 674 400,00 лв

Регистрационен номер: 58231-31-335

Име на бенефициент: Перник

Година на приключване на проекта: 2010

Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от община Враца и община Мездра”

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 118 502,00 лв

Регистрационен номер: 58231-43-347

Име на бенефициент: Враца

Година на приключване на проекта: 2010

Актуализация и допълване на проект за реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО – Теклен дол – Смолян и система за регионално управление на отпадъците

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 241 602,00 лв

Регистрационен номер: 58231-57-361

Име на бенефициент: Смолян

Година на приключване на проекта: 2010

Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Долни Богров

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 234 100,00 лв

Регистрационен номер: 58231-16-320

Име на бенефициент: Столична община

Година на приключване на проекта: 2010

Подготовка на проект за управление на отпадъците в община Кнежа – регион Оряхово

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 599 880,00 лв

Регистрационен номер: 58231-24-328

Име на бенефициент: Кнежа

Година на приключване на проекта: 2010

Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 25 863 637,60 лв

Регистрационен номер: DIR-59318-1-2

Име на бенефициент: Дирекция „Национална служба за защита на природата”

Година на приключване на проекта: 2013