За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Възстановяване на местообитания и биологичното разнообразие на територията на природен парк „Българка”

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 836 759,92 лв


Регистрационен номер: 58301-4-424

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекция на природен парк „Българка”

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Габрово

Област: Габрово


Цел

Ограничаване и спиране на активните ерозионни процеси в района на с. Потока; възстановяване на местни горско-плодни и овощни видове; възстановяване на местни животински видове.


Дейности

Дейност 1. Избор на членове на екипа

Дейност 2. Избор на изпълнители

Дейност 3. Геодезично изследване в района на с.Потока

Дейност 4. Мероприятия по спиране на активната ерозия и биологична рекултивация в района на с. Потока

Дейност 5. Създаване на генна банка от местни горскоплодни и овощни видове.

Дейност 6. Възстановяване на местни животински видове

Дейност 7. Мерки за информация и публичност

Дейност 8. Одит на проекта

Mясто на изпълнение на проекта: Природен парк "Българка", Защитена зона "Българка" BG 0000 399, гр. Габрово, с. Потока, община Габрово, област Габрово.


Проектът е изпълнен на 30 октомври 2012 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция на природен парк „Българка”, можете да намерите - ТУК

« обратно