За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Национален парк "Централен Балкан"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 279 486,99 лв


Регистрационен номер: 58301-30-450

Тип на бенефициента: Дирекция на национален парк

Име на бенефициент: Дирекция на Национален парк "Централен Балкан"

Година на приключване на проекта: 2013

Община: Габрово

Област: Габрово


Цел

Опазване естественото състояние, целостта и единството на природните елементи и екологичните процеси в парка чрез активно и позитивно управление на посетителския поток, развиване и утвърждаване на природозащитните нагласи сред посетителите.


Дейности

  • Организация и управление на проекта;
  • Информация и публичност;
  • Юридическо обслужване;
  • Счетоводство;
  • Одит;
  • Туристическа карта с GPS координати;
  • Информационно-интерпретативна програма;
  • Рехабилитация на осем туристически маршрута;
  • Маркировка и обезопасяване на маршрути;
  • Паркови входове и мебел.

Място на изпълнение на проекта: Защитена територия: Национален парк "Централен Балкан", общини Тетевен, Троян, Априлци, Севлиево, Павел баня, Карлово, Сопот, Антон, Пирдоп, области Ловеч, Габрово, Стара Загора, Пловдив, София.


Проектът е изпълнен на 8 юли 2013 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите -  ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция „Национален парк Централен Балкан, можете да намерите - ТУК

« обратно