За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в Национален парк "Централен Балкан"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 657 459,95 лв


Регистрационен номер: 58301-32-452

Тип на бенефициента: Дирекция на национален парк

Име на бенефициент: Дирекция Национален парк "Централен Балкан"

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Габрово

Област: Габрово


Цел

Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове във високопланинската безлесна зона на Национален парк "Централен Балкан".


Дейности

  • Организация и управление на проекта;
  • Информация и публичност;
  • Юридическо обслужване;
  • Счетоводство;
  • Одит;
  • Разработване на методика и 4 технологии за пилотно възстановяване на природни местообитания;
  • Разработване на технически проект за възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания;
  • Възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания;
  • Ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху природни местообитания.

Място на изпълнение на проекта: Защитена територия: Национален парк "Централен Балкан", общини Тетевен, Троян, Априлци, Карлово, Павел Баня, Сопот, области Ловеч, Пловдив.


Проектът е изпълнен на 13 февруари 2013 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция „Национален парк Централен Балкан, можете да намерите - ТУК

« обратно