За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията на Природен парк "Странджа"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 734 058,00 лв


Регистрационен номер: 58301-71-491

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекция на Природен парк „Странджа"

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Малко Търново

Област: Бургас


Цел

Опазване и възстановяване популациите на единадесет застрашени растителни вида на територията на Природен парк „Странджа”.


Дейности

  • Управление на проекта;
  • Информация и публичност по проекта;
  • Създаване на специализиран разсадник за посадъчен материал за редки и защитени видове от територията на Природен парк "Странджа";
  • Подобряване и информационно обезпечаване на посетителска инфраструктура (създаване на седем посетителски маршрута);
  • Оформяне на вековни дървета като природни забележителности-атракции: ограждане, поставяне на информационни и насочващи табели (на място);
  • Създаване на проектна експозиция "Редки и защитени видове на Странджа".
Място на изпълнение на проекта: Природен парк "Странджа" - с. Граматиково, Българи, Кости, Кондолово, Сливарово, общини Малко Търново и Царево, област Бургас.


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция „Национален парк Централен Балкан, можете да намерите - ТУК

« обратно