За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

ВИ-ПП ”Златни Пясъци” - Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на Природен парк ”Златни пясъци”

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 889 143,02 лв


Регистрационен номер: 58301-11-431

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекция на Природен парк „Златни пясъци”

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Варна

Област: Варна


Цел

Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в Природен парк ”Златни пясъци” в рамките на одобрения план за управление на парка като част от националната екологична мрежа Натура 2000 и средище на ценни местообитания и видове.


Дейности

  • Дейности по стартиране на проекта;
  • Ограничаване на силния урбанистичен натиск от всички посоки към Природен парк ”Златни пясъци”;
  • Възстановяване на черната елша в лонгозните съобщества в Природен парк ”Златни пясъци”;
  • Подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в парка и възможностите за наблюдения и опазване на биоразнообразието;
  • Популяризиране на редките растителни и животински видове в парка и повишаване капацитета му за развитие на еко-туризъм;
  • Популяризиране на проекта;
  • Отчитане на проекта.

Партнъори: Регионална дирекция по горите - Варна, РИОСВ - Варна.
Място на изпълнение на проекта: Природен парк "Златни пясъци", гр.Варна, общини Варна, Балчик и Аксаково, области Варна и Добрич.


Проектът е изпълнен на 6 декември 2012 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция „Национален парк Централен Балкан, можете да намерите - ТУК

« обратно