За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Опазване на лешоядите в Източните Родопи

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 95 000,00 лв


Регистрационен номер: 58301-62-482

Тип на бенефициента: НПО

Име на бенефициент: Българско дружество за защита на птиците

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Столична

Област: София


Цел

Опазване на дивите популации на белоглавия лешояд (Gyps fulvus), египетския лешояд (Neophron percnopterus) и черния лешояд (Aegypius monachus) в Източните Родопи.


Дейности

Дейност 1: Провеждане на информационна кампания за нуждата от опазване на лешоядите

Дейност 2: Опръстеняване и поставяне на крилни маркери на белоглави и египетски лешояди

Дейност 3: Извършване на ежеседмични подхранвания на лешоядните видове птици

Дейност 4: Провеждане на програма за наблюдение на популациите на белоглавия, египетския и черния лешояд

Дейност 5: Превантивни мерки срещу незаконното използване на отровни примамки за едри хищници.

Дейност 6: Организиране на работни срещи и семинари

Дейност 7: Изготвяне на предложения за промяна в българското законодателство

Дейност 8: Осигуряване на публичност на проекта

Дейност 9: Извършване на мониторинг на изпълнението на проекта 

Място на изпълнение на проекта: НАТУРА 2000 защитените зони за опазване на дивите птици: Мост Арда, Крумовица, Студен кладенец, Маджарово, яз. Ивайловград. Населени места: Маджарово, Стамболово, Крумовград, Ивайловград, Момчилград, Кърджали и 32 населени места на територията на общините; общини: Маджарово, Стамболово, Крумовград, Ивайловград, Момчилград, Кърджали,Маджарово, Стамболово, Крумовград, Ивайловград, Момчилград, Кърджали; области: Хасково и Кърджали.


Проектът е изпълнен на 23 ноември 2011 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК


Информация за проекта на уеб страницата на БДЗП, можете да намерите - ТУК

 

« обратно