За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

ЕкоГлобус

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 390 371,97 лв


Регистрационен номер: 58301-28-448

Тип на бенефициента: НПО

Име на бенефициент: Сдружение “Съюз за възстановяване и развитие” - Хасково

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Хасково

Област: Хасково


Цел

Изграждане на местен капацитет за опазване и възстановяване на приоритетните видове и местообитания в община Стамболово и подобряване на публичната информираност и публичните мерки за опазване на биологичните видове.


Дейности

 • Разработване на тръжни документи и провеждане на търгове;
 • Засаждане на 1000 резници от традиционни местни видове: бяла и черна топола, черна елша, полски ясен и чинар в изградения по съвместен проект разсадник в с. Маджари;
 • Почистване от твърдите битови отпадъци на нерагламентирано сметище, бреговете на р. Арда и на горски терени;
 • Рекултивиране, залесяване и заграждане на почистеното и рекултивирано сметище с площ от 11.454 дка;
 • Изследване на ключовите видове и метообитания и разработване на становища за заплахите;
 • Консултиране на ключовите фигури в общината - 3 общи консултативни срещи и 10 индивидуални консултации;
 • Провеждане на регионална работна среща за координиране на усилията за решаване на проблемите на улавянето и унищожаването на защитени видове;
 • Строителен надзор;
 • Изграждане на Кабинет "Тайните на природата" с борудване за интерактивно обучение и фотоизложба "Биоразнообразието на Източните Родопи";
 • Организиране на Младежки изследователски клуб "Млад природолюбител", от 10 младежи, който да проведе 5 експедиции за наблюдение на дивата природа, да организира летен лагер "Да опознаем и опишем живият свят на Източните Родопи", да маркира основните екологични пътеки и да разработи еко-маршрути в региона; да организира Картинна изложба "Живият свят на Източните Родопи";
 • Изграждане на сграда за ИИ "Биоразнообразието в Долината на Арда";
 • Издаване на: Детска книжка "В света на дивата природа" и представянето й в 4 училища; книжка "Влечугите и земноводните в Източните Родопи"; дипляна "Да опазим костенурките" и Информационен бюлетин "Жив Свят" - 2 бр.;
 • Ъпгрейд на трите информационни сайта;
 • Обслужване на посетители в ИИ "Биоразнообразието в Долината на Арда";
 • Одит.
Партнъор: община Стамболово. 
Mясто на изпълнение на проекта: Стамболово, Долно Черковище, Маджари, Пчелари, Малък извор, Рабово, Жълти бряг, Царева поляна, община Стамболово, област Хасково.


Проектът е изпълнен на 13 септември 2012 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

« обратно