За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Инвентаризация на горите на тертиторията на резерват "Соколата", резерват "Конгура", резерват "Али ботуш" и резерват "Ореляк"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 212 000,00 лв


Регистрационен номер: 58301-43-463

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води - Благоевград

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Благоевград

Област: Благоевград


Цел

Инвентаризация на горите на територията на резерват “Соколата”, резерват “Конгура”, резерват “Али ботуш”, резерват “Ореляк”.


Дейности

  • Дейности за извършване на инвентаризация на горите на територията на резерват “Соколата”, резерват “Конгура”, резерват “Али ботуш” и резерват “Ореляк”;
  • Маркиране на резерватите със съответната специализирана маркировка на терен;
  • Закупуване на материали и оборудване, необходими за организацията и управлението на проекта;
  • Управление на проекта и изпълнение на мерки за информация и публичност при изпълнението на проект “Инвентаризация на горите на територията на резерват “Соколата”, резерват “Конгура”, резерват “Али ботуш”, резерват “Ореляк” и ролята на Общноста;
  • Одит на проекта.


Място на изпълнение на проекта: Защитените територии - резерват "Соколата", резерват "Конгура", резерват "Али ботуш", резерват "Ореляк", с. Игралище - за резерват "Соколата", гр. Петрич - за резерват "Конгура", селата Голешево, Парил и Нова Ловча - за резерват "Али ботуш", селата Лъжница и Добротино - за резерват "Ореляк" , общини: Струмяни - за резерват "Соколата", Петрич - за резерват "Конгура", Сандански и Хаджидимово - за резерват "Али ботуш", Гоце Делчев - за резерват "Ореляк", област Благоевград.

« обратно