За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Ломовете - Център за опазване на скалогнездещите птици

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 121 460,24 лв


Регистрационен номер: 58301-16-436

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекция на Природен парк „Русенски Лом”

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Русе

Област: Русе


Цел

Опазване и възстановяване на скалогнездещата орнитофауна в района на ЗЗ Ломовете и ПП Русенски Лом. Изграждане на полева екологична, многофункционална инфраструктура, подпомагаща работата на ДПП по опазване на видовете.


Дейности

 • Управление на проекта;
 • Маркиране и последващо проследяване на целевите видове;
 • Изграждане на площадки за подхранване;
 • Подхранване на египетския лешояд и другите мършоядни птици;
 • Охрана на гнездата;
 • Възстановяване на заливна ливада като местообитание на черен щъркел;
 • Изграждане на полева орнитологична станция;
 • Проучване влиянието на електрическите стълбове върху смъртността на птиците. Обезопасяване;
 • Популяризиране на биоразнообразието;
 • Информация и публичност на дейностите по проекта.
  Партнъори: РИОСВ - Русе. Място на изпълнение на проекта: Природен парк "Русенски Лом", Защитена зона "Ломовете" -
  с. Нисово, с. Писанец, с. Кошов. с. Табачка, с. Червен, с.Щръклево, с. Иваново, с. Сваленик, общини Иваново и Ветово, област Русе.


Проектът е изпълнен на 6 декември 2012 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция на Природен парк „Русенски Лом”, можете да намерите - ТУК

« обратно