За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 173 070,00 лв


Регистрационен номер: DIR-59318-3-4

Тип на бенефициента: Дирекция в МОСВ

Име на бенефициент: Дирекция „Национална служба за защита на природата”

Година на приключване на проекта: 2013

Община: Столична

Област: София


Цел

Основната цел на проекта е изработване на национална комуникационна стратегия за екологичната мрежа Натура 2000. Така ще се генерира широка обществена подкрепа и ангажираност, както и ще се популяризират целите на мрежата. Допълнителна цел на проекта е подготвяне на широката общественост и на заинтересованите страни за изработване на консенсусен подход при управлението на защитените зони


Дейности

Дейност 1: Управление на проекта;
Дейност 2: Разработване на техническо задание на Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000;
Дейност 3: Разработване на Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000;
Дейност 4: Информация и публичност;
Дейност 5: Одит на проекта.


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на МОСВ, можете да намерите - ТУК

« обратно