За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Актуализиране на План за управление на Национален парк "Централен Балкан"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 2 362 434,55 лв


Регистрационен номер: 593212-1-8

Тип на бенефициента: Дирекция на национален парк

Име на бенефициент: Дирекция Национален парк "Централен Балкан"

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Габрово

Област: Габрово


Цел

Да бъде актуализиран Плана за управление на Национален парк "Централен Балкан" с цел осигуряването на устойчиво управление, опазване и възстановяване на парка.


Дейности

Дейност 1. Организация и управление на проекта

Дейност 2. Информация и публичност

Дейност 3. Юридическо обслужване

Дейност 4. Одит

Дейност 5. Дейности, изпълнявани от служители на Парковата дирекция

Дейност 6. Кадастър

Дейност 7. ГИС

Дейност 8. Описание и оценка) относно разпространението на инвазивни дървесни видове

Дейност 9. Планиране

Дейност 10. Правен анализ

 • Инвентаризация ерозия
 • Определяне гори за проучване
 • Щети от мечка и вълк
 • Инвентаризация Техническа инфраструктура
 • Инвентаризация Туристическа инфраструктура
 • Посещаемост и посетители
 • Селскостопански ползвания
 • Ползвания на горите
 • Събирачество, лов и риболов
 • Пожари и други бедствия
 • Обществена информираност
 • Научноизследователски дейности
 • НП в международен контекст
 • Част: Въведение и теми Част: Описание и оценкаИнформация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция Национален парк "Централен Балкан", можете да намерите - ТУК

« обратно