За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Транспортно-техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 7 514 161,59 лв


Регистрационен номер: DIR-51233232-1-174

Тип на бенефициента: Дирекция в МОСВ

Име на бенефициент: Дирекция „Национална служба за защита на природата”

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Столична

Област: София


Цел

Oобезпечаване на транспортно и техническо оборудване за извършване на поддържащи и възстановителни дейности в местообитания на растителни и животински видове предмет на опазване в резервати и национални паркове изключителна държавна собственост. Доставка на транспортни средства за извършване на поддържащи и възстановителни дейности в местообитания на растителни и животински видове предмет на опазване в резервати и национални паркове; 2.доставка на противопожарни транспортни средства и оборудване за гасене на пожари; 3.доставка на оборудване и екипировка за извършване на поддържащи и възстановителни дейности в местообитания на растителни и животински видове предмет на опазване в резервати и национални паркове.


Дейности

Дейност 1: Закупуване и доставка на високопроходими автомобили и високопроходими лекотоварни автомобили

Дейност 2: Закупуване и доставка на модули „Кемпер” и високопроходими лекотоварни противопожарни автомобили

Дейност 3: Закупуване и доставка на АТВ, UТV, мотори и моторни шейни


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

« обратно