За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Природен парк Шуменско плато - европейски парк за бъдещето"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 694 910,00 лв


Регистрационен номер: 5103020-17-660

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: ДПП Шуменско плато

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Шумен

Област: Шумен


Цел

Постигане на благоприятен природозащитен статус на целеви за опазване типове и местообитания и местообитания на видове чрез изпълнение на дейности по прилагане План за управление на ПП „Шуменско плато” приет с решение на ВЕЕС от 19.10.2010 г.


Дейности

Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Опазване, подържане и възстановяване на горски, тревни и храстови местообитания чрез постигане на БПС на територията на територията на ПП „Шуменско плато”

Дейност 3: Подготовка и изграждане на тематични маршрути

Дейност 4: Изготвяне и реализиране на проект за трансформиране на осветителни тела в публичните обекти на територията на парка, с цел опазване на целеви видове

Дейност 5: Проектиране и изготвяне на ПУП за застрояване на информационен център(ИЦ) на ПП „Шуменско плато”

Дейност 6: Изграждане на Информационен център на Природния парк

Дейност 7: Дейности за информация и публичност на проекта

Дейност 8: Одит


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

« обратно