За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

„ВО_ПП „Златни пясъци“ – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк „Златни пясъци“

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 405 345,45 лв


Регистрационен номер: 5103020-19-662

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекция на Природен парк „Златни пясъци”

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Варна

Област: Варна


Цел

Опазване, поддържане и възстановяване нa благоприятен природозащитен статус на местообитания и видове с консервационна стойност в ПП ”Златни пясъци” и определяне значението на парка за мигриращите птици по прелетния път Via Pontica.


Дейности

  • Дейност 1: Дейности по стартиране на проекта
  • Дейност 2: Дейности  свързани с опазване и поддържане местообитания на горската  прилепна фауна
  • Дейност 3: Дейности свързани с Опазване и Възстановяване на местообитания важни за орхидеи (тип 6210)
  • Дейност 4: Дейности  за подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в парка и възможностите за наблюдения и опазване на биоразнообразието
  • Дейност 5: Дейности насочени към проучване значението на ПП ”Златни пясъци” за мигриращите птици по черноморския прелете път н VIA PONTICA
  • Дейност 6: Дейности свързани с популяризиране на проекта, редките растителни и животински видове и поеищаване на капацитета. на парка  за еко-туризъм
  • Дейност 7: Дейности свързани с отчитането на проекта


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция на Природен парк „Златни пясъци”, можете да намерите - ТУК

« обратно