За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ Смолян"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 866 462,40 лв


Регистрационен номер: 5103020-3-646

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Смолян

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Смолян

Област: Смолян


Цел

Устойчиво опазване на популацията на кафявата мечка (Ursus arctos L., 1758.) в Родопите и нейните местообитания, като част от общото намаляване и спиране загубата на биоразнообразие в страната, и осигуряване на хармонично съжителство на този вид с местното население.


Дейности

Дейност 1: Подобряване на местния капацитет за бързо реагиране

Дейност 2: Дългосрочна програма от мерки за намаляване на щетите от мечки

Дейност 3: Прилагане на спешни и неотложни мерки за намаляване и смекчаване на щетите от мечки

Дейност 4: Изграждане на информационно наблюдателна система за кафявата мечка и щетите причинявани от нея

Дейност 5: Информация и публичност

Дейност 6: Закупуване и доставка на оборудване

Дейност 7: Управление и координация на проекта

Дейност 8: Одит на проекта


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Смолян, можете да намерите - ТУК

« обратно