За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 349 933,59 лв


Регистрационен номер: 5103020-23-666

Тип на бенефициента: НПО

Име на бенефициент: Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Други

Област: Дунавски район


Цел

Опазване на есетровите риби в българския участък на река Дунав и подобрение на техния природозащитен статус. Подобряване на ефективността на опазването и прилагане на преки природозащитни мерки за укрепване на есетровите популации заложени в Плана за действие за есетровите риби.


Дейности

Дейност 1: Подобряване съществуващите нормативни и поднормативни документи и препоръки за актуализиране на „Плана за действие за есетровите риби в българските акватории на река Дунав и Черно море”

Дейност 2: Теренни изследвания на реалните размножителни хабитати

Дейност 3: Осигуряване на минимална популационна численост за оцеляване на видовете до възстановяване на естественото възпроизводство, чрез разселване на хетерогенно потомство личинки на застрашени видове есетри с доказан произход от дунавските популации.

Дейност 4: Изработване на тристранни мерки за управление за осигуряване възпроизводството на есетровите риби

Дейност 5: Съвместни дейности със заинтересовани страни

Дейност 6: Създаване на електронна база данни и онлайн портал за есетровите риби

Дейност 7: Управление на проекта

Дейност 8: Осигуряване публичност на проекта

Дейност 9: Извършване на одит на проекта


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма, можете да намерите - ТУК

« обратно