За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Реинтродукция на Балканската дива коза в Западна Стара планина"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 338 861,60 лв


Регистрационен номер: 5103020-32-675

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Община Чупрене

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Чупрене

Област: Видин


Цел

Създаване на условия за възстановяване на популацията на балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanicа, Bolkay, 1925) на територията на Западна Стара планина.


Дейности

Дейност 1: Управление и координация на проекта

Дейност 2: Провеждане на процедури за възлагане на поръчки в рамките на проекта

Дейност 3: Провеждане на предварителни проучвания

Дейност 4: Изграждане ограда за реинтродукция и устройство на територията

Дейност 5: Доставка на оборудване и др.

Дейност 6: Улов на животни

Дейност 7: Провеждане на подхранване, охрана и наблюдения

Дейност 8: Осигуряване публичност на проекта и резултатите от него

Дейност 9: Работа с местното население и заинтересованите страни


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Община Чупрене, можете да намерите - ТУК

« обратно