За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 500 908,80 лв


Регистрационен номер: 5103020-36-679

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Община Сапарева баня

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Сапарева баня

Област: Кюстендил


Цел

Постигане на благоприятно природозащитно състояние на природни местообитания и видове и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня.


Дейности

Дейност 1: Оценка и управление на туристическия капацитет на територията на общината

Дейност 2: Екологични проучвания, необходими за изпълнението на проекта

Дейност 3: Възстановяване на нарушени местообитания

Дейност 4: Информационна кампания

Дейност 5: Организация и управление на проекта

Дейност 6: Задължителни мерки за информация и публичност

Дейност 7: Одит


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Община Сапарева баня, можете да намерите - ТУК

« обратно