За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на р. Лесновска (в района на с. Негован)"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 481 485,30 лв


Регистрационен номер: 5103020-35-678

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Столична община

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Столична

Област: София


Цел

Възстановяване и опазване на приоритетни хабитати тип влажни зони по миграционния път на птиците, част от екокоридор „Виа Аристотелис” по течението на река Лесновска (в района на с. Негован.


Дейности

Дейност 1: Подготовка на тръжна документация и организиране на търг по ЗОП

Дейност 2: Възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони

Дейност 3: Информация и публичност

Дейност 4: Управление и координация на проекта

Дейност 5: Одит на проекта


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Столична община, можете да намерите - ТУК

« обратно