За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 437 962,69 лв


Регистрационен номер: 5103020-39-682

Тип на бенефициента: НПО

Име на бенефициент: Българска фондация Биоразнообразие

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Всички

Област: България


Цел

Разработване на три плана за действие - за глухаря, трипръстия кълвач и белогръбия кълвач в България


Дейности

Дейност 1: Проучване биологията, екологията, разпространението, относителната численост, лимитиращите фактори и хабитатните характеристики на глухар, трипръст кълвач и белогръб кълвач

Дейност 2: Разработване на проекти на 3 плана за действие и приложения към тях

Дейност 3: Обществени обсъждания и популяризиране на целевите видове

Дейност 4: Организация и управление на проекта

Дейност 5: Одит на проекта

Дейност 6: Мерки за информация и публичност на проекта


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Българска фондация Биоразнообразие, можете да намерите - ТУК

« обратно