За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Разработване на планове за управление на защитени зони по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици BG0002099 "Кочериново" и BG0002101 "Мещица"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 410 989,27 лв


Регистрационен номер: 5113123-2-687

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Перник

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Перник

Област: Перник


Цел

Разработване на План за управление на ЗЗ за опазване на дивите птици „Мещица“ и План за управление на ЗЗ за опазване на дивите птици „Кочериново“.


Дейности

Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Анализ на информация

Дейност 3: Инвентаризация

Дейност 4: Осигуряване на материално-техническо оборудване

Дейност 5: Изготвяне на ГИС и цифров модел

Дейност 6: Обществени обсъждания

Дейност 7: Информация и публичност

Дейност 8: Одит


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Перник, можете да намерите - ТУК

« обратно