За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Разработване на план за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086 "Оризища Цалапица"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 265 521,00 лв


Регистрационен номер: 5113123-5-690

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Пловдив

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Пловдив

Област: Пловдив


Цел

Разработване на план за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086 “Оризища Цалапица”.


Дейности

Дейност 1: Разработване на план за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086 “Оризища Цалапица”

Дейност 2: Информация и публичност на проектните дейности

Дейност 3: Управление и организация на проекта

Дейност 4: Одит на проекта


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Пловдив, можете да намерите - ТУК

« обратно