За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Устойчиво управление на Национален парк "Пирин" и резерват "Тисата"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 19 791 600,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5113325-3-91

Тип на бенефициента: Дирекция на национален парк

Име на бенефициент: Дирекция Национален парк "Пирин"

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Банско

Област: Благоевград


Цел

„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата””


Дейности

1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство
3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
4. Планиране и оптимизация на управлението
6. Одит
7. Организация и управление на проекта
8. Публичност


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция Национален парк "Пирин", можете да намерите - ТУК

« обратно