За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Устойчиво управление на Национален парк "Рила" - Iва фаза

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 21 030 933,20 лв


Регистрационен номер: DIR-5113325-18-116

Тип на бенефициента: Дирекция на национален парк

Име на бенефициент: Дирекция Национален парк "Рила"

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Благоевград

Област: Благоевград


Цел

Устойчиво управление на Национален парк "Рила" - Iва фаза.


Дейности

Дейност 1: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
Дейност 2: Посетителска инфраструктура и капитално строителство
Дейност 3: Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
Дейност 4: Планиране и оптимизация на управлението
Дейност 5: Одит
Дейност 6: Организация и управление на проекта
Дейност 7: Публичност


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция Национален парк "Рила", можете да намерите - ТУК

« обратно