За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Централен Балкан - парк за всички

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 55 092 000,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5113325-12-109

Тип на бенефициента: Дирекция на национален парк

Име на бенефициент: Дирекция "Национален парк Централен Балкан"

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Габрово

Област: Габрово


Цел

Централен Балкан - парк за всички


Дейности


1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи

2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство

3. Интерпретация и образователни програми

4. Планиране и оптимизация на управлението

5. Одит

6. Организация и управление на проекта

7. Публичност


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция "Национален парк Централен Балкан", можете да намерите - ТУК

« обратно