За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Дейности за устойчиво управление на резерват "Соколата", резерват "Конгура", резерват "Али ботуш", резерват "Ореляк" и поддържан резерват "Тъмната гора"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 519 533,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5113325-5-94

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Благоевград

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Благоевград

Област: Благоевград


Цел

Дейности по устойчиво управление на резерват „Соколата”, резерват „Конгура”, резерват „Али ботуш”, резерват „Ореляк” и поддържан резерват „Тъмната гора”


Дейности


Дейност 1:
„Маркиране на терен границите на резерват „Соколата”, резерват „Конгура”, резерват „Алиботуш”, резерват „Ореляк” и поддържан резерват „Тъмната гора”.

Дейност 2: Техническо изпълнение и поставяне на терена на елементи на знаково - информационна система за резерват „Соколата”, резерват „Конгура”, резерват „Алиботуш”, резерват „Ореляк” и поддържан резерват „Тъмната гора”, съдържаща:

- пояснителни табели с информация за обекта (наименование, характеристики на основните природни дадености, недопустими дейности и др. подобни);

- маркиране и означаване на учебно-опознавателни маршрути и даване на необходимата информация за особеностите чрез използване на декоративни пана, пояснителни табели и др.;

- предупредителни и забранителни знаци и надписи.

Дейност 3: Създаване на учебно-опознавателни маршрути в резерват „Соколата”, резерват „Конгура”, резерват „Алиботуш”, резерват „Ореляк” и поддържан резерват „Тъмната гора”.

Дейност 4: Подготовка и печат на дипляна за съответния учебно-образователен маршрут.

Дейност 5: Разработване, тиражиране и разпространение на материали за представяне на съответната защитена територия и политиката за управлението ? в училища, в общински информационни центрове и др. заинтересовани групи.

Дейност 6: Изработване на планове за управление на резерват „Соколата”, резерват „Конгура”, резерват „Алиботуш”, резерват „Ореляк”.

Дейност 7: Инвентаризация на горите на територията на поддържан резерват „Тъмната гора”.


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Благоевград, можете да намерите - ТУК

« обратно